Linkedin Twitter Google Plus Facebook

Trainingengids 2015

Open trainingen

 • Communicatieve vaardigheden Legal & Finance

  Open trainingen

  Kosten: €-

  Met deze open training leer je direct toepasbare soft skills gebruiken die onmisbaar zijn voor legal en finance professionals.

   

  group_training

   

  Deze  open training communicatieve vaardigheden bestaat uit 2 afzonderlijke dagen, waarbij o.a. onderstaande onderwerpen aan bod komen:

  Gespreksvoorbereiding

  Men leert om zich gericht  voor te bereiden verschillende type gesprekken, formuleren van doelstellingen, opzetten van gespreksagenda, creëren van een opening en het structureren van gesprekken.

  Inventariseren

  Hierin leert men gebruik te maken van vraagstellings- en inventarisatie technieken, door te vragen, te sturen met vraagstelling, actief te luisteren en concreet  tussentijds samen te vatten.

  Argumenteren & Presenteren

  Deze module richt zich op het opzetten van een professionele en constructieve argumentatie en hoe je je  argumentatie 1 op 1 of  richting een groep met impact  en onderbouwing kunt neerzetten.

  Omgaan met bezwaren, overtuigen & realiseren van commitment

  Men leert  zich assertief op te stellen in lastige situaties, weerstanden te pareren en de andere op basis van inhoud en zelfverzekerdheid te overtuigen en enthousiasmeren.

  Werkwijze & methodiek

  De trainingen worden op interactieve wijze gegeven, waarbij de zelfwerkzaamheid hoog is. Naast een korte uitleg van de theorie zijn diverse oefeningen en simulaties onderdeel van het programma, waarbij de dagelijkse praktijk van de deelnemers centraal staat. Tussen de 2 trainingsdagen in, krijgt men een praktijkopdracht mee om het geleerde te implementeren in de praktijk en is intervisie mogelijk.

  Kosten

  Totaal 979,- p.p. incl. lunches, materiaal, excl. Btw.

  Deelnemers ontvangen een gratis Kobo Touch e-reader om hun leergierige behoeftes te ondersteunen!

  Nu bekijken

Vaardigheden

 • Training telefonisch incasso

  Vaardigheden

  Kosten: €-

  De maand november staat in het teken van onze creditmanagementcampagne en daarom biedt Brooklyn Group woensdag 10 december a.s. de training Telefonische Incasso aan met 10% korting. De deelnemers leren in 2 dagdelen om debiteuren en klanten efficiënt, effectief en met zelfvertrouwen te woord te staan. Iedere deelnemer ontvangt na het volgen van deze training een certificaat van deelname.

  Omschrijving

  In de training telefonisch incasso komen alle relevante vaardigheden m.b.t. het telefonisch contact met klanten aan de orde. Men leert het telefonische contact in de juiste structuur te plaatsen, de juiste vragen te stellen, het gesprek te sturen, goed te luisteren, en vooral het omgaan met allerlei excuses, smoezen en schijnbezwaren staat in deze training centraal. Daarnaast leert men ook om concreet commitment te halen, afspraken te maken over de betalingen en positief af te sluiten. In deze training wordt het uitbellen naar debiteuren concreet gekoppeld aan de dagelijkse praktijk van de deelnemer en is dus direct de volgende dag bruikbaar op het werk.

  De onderwerpen in deze training zijn

  • Het stappenmodel in actief en succesvol debiteurenbeheer;
  • Vraagstellingstechnieken, sturen van het gesprek;
  • Actief Luisteren, samenvatten en doorvragen;
  • Het weerleggen van bezwaren, tegenwerpingen en weerstanden;
  • Herkennen en pareren van smoezen en excuses;
  • Concreet maken van afspraken over betalingen, consequenties en concessies;
  • Diverse praktijksimulaties om te oefenen in gespreksstructuur en communicatieve vaardigheden.

  Bestemd voor

  Iedereen die telefonisch contact heeft met debiteuren en als doel heeft om debiteurenbeheer kostenbesparend te maken.

  Duur van de training

  2 aaneengesloten dagdelen.

  Datum

  10-12-2014.

  Kosten

  € 249  € 224 per persoon per dagdeel.

  Nu bekijken
 • Timemanagement

  Vaardigheden

  Kosten: €199,00-

  Hoe kunt u beter plannen, wat zijn tijdvreters en tijdwinners en hoe stelt u prioriteiten? Deze investering van 1 dagdeel levert zeker een boel tijd op!

  Inhoud:

  • Functie en kerntaken
  • De drie pijlers van timemanagement
  • Tijdvreters en tijdwinners
  • Plannen en rapporteren
  • Het stellen van prioriteiten
  • Hanteren van agenda’s en timetables

  Duur: 1 dagdeel

  Kosten:
  Open training: € 249 euro per persoon per dagdeel
  Besloten training: € 995 euro per groep per dagdeel

  Nu bekijken
 • Het voeren van een intakegesprek

  Vaardigheden

  Kosten: €199,00-

  Hoe maakt u een krachtige eerste indruk? Tijdens deze training leert u een goede personal pitch neerzetten, uw kwaliteiten en competenties benutten en omgaan met lastige vragen.

  Inhoud:

  • Herkennen van verschillende type gesprekspartners
  • Gespreksstructuur tijdens een interview
  • Het neerzetten van je kwaliteiten en competenties
  • Het neutraliseren van je zwakke punten
  • Pitchen
  • Omgaan met lastige vragen en weerstand in het gesprek
  • Creëren van een positief vervolg
  • Diverse oefeningen en video opnamen

  Duur: 2 dagdelen

  Kosten:
  Open training: € 249 euro per persoon per dagdeel
  Besloten training: € 995 euro per groep per dagdeel

  Nu bekijken
 • Succesvol onderhandelen

  Vaardigheden

  Kosten: €199,00-

  Hoe boekt u een goed onderhandelingsresultaat? Tijdens deze training krijgt u inzicht in het onderhandelingsproces, de logische stappen die u daarin moet maken en de commerciële gespreksvoering die hierbij noodzakelijk is.

  Inhoud:

  • Onderhandelingsproces
  • Stappen binnen de onderhandeling
  • Voorbereiden op een onderhandelingsgesprek
  • Tussentijds afsluiten
  • Omgaan met weerstand
  • Commitment halen
  • Commerciële gespreksvoering zoals vraagstelling en argumenteren
  • Samenvatten en afsluiten

  Duur: 2 dagdelen

  Kosten:
  Open training: € 249 euro per persoon per dagdeel
  Besloten training: € 995 euro per groep per dagdeel

  Nu bekijken
 • Overtuigend presenteren

  Vaardigheden

  Kosten: €199,00-

  Hoe brengt u uw verhaal overtuigend over het voetlicht? U leert hoe u met de juiste vorm, stijl en interactie uw presentatie kracht bijzet. Waarbij u veel oefent voor de camera.

  Inhoud:

  • Structuren en presentatievormen
  • Verbale en non-verbale communicatie
  • Commerciële gespreksvoering
  • Synchroniseren van presenteren en visualiseren
  • Omgaan met vragen en discussie
  • Inzetten van middelen
  • Opnamen, simulaties en gespreksoefeningen

  Duur: 2 dagdelen

  Kosten:
  Open training: € 249 euro per persoon per dagdeel
  Besloten training: € 995 euro per groep per dagdeel

  Nu bekijken
 • Klantgericht handelen

  Vaardigheden

  Kosten: €199,00-

  Hoe wilt u zelf als klant behandeld worden? Met een tevreden klant als doel, leert u welke stappen u kunt zetten om de klant tevreden te stellen en te houden.

  Inhoud:

  • Doelstellingen op gebied van interne en externe klantgerichtheid
  • Hoe ervaart de klant onze dienstverlening?
  • Welke gedragskenmerken zijn van belang bij klantgericht denken?
  • Van binnen naar buiten gericht zijn
  • De stappen in het model van klanttevredenheid
  • Het toepassen van relevante commerciële vaardigheden
  • Op de juiste wijze opgaan met vragen en klachten
  • Zorgen voor transparantie en uniformiteit in klantgerichtheid

  Duur: 1 dagdeel

  Kosten:
  Open training: € 249 euro per persoon per dagdeel
  Besloten training: € 995 euro per groep per dagdeel

  Nu bekijken
 • Telefonische communicatie

  Vaardigheden

  Kosten: €199,00-

  Informatie verstrekken of verzamelen, een klacht behandelen of een ‘slecht nieuws’ gesprek: in deze praktische training leert u alle soorten telefoongesprekken beheersen.

  Inhoud:

  • Basisprincipes telefoongebruik
  • Inbound & outbound gesprekken
  • Gespreksmodellen zoals informatie verstrekken, klachtbehandeling, slecht nieuws brengen
  • Omgaan met weerstanden, bezwaren en agressie aan de telefoon
  • Praktijksimulaties: het voeren van verschillende telefoongesprekken m.b.v. opnameapparatuur
  • Feedback en persoonlijk actieplan

  Duur: 2 dagdelen

  Kosten:
  Open training: € 249 euro per persoon per dagdeel
  Besloten training: € 995 euro per groep per dagdeel

  Nu bekijken
 • Inventariseren en analyseren

  Vaardigheden

  Kosten: €199,00-

  In deze training leert u de juiste vragen te stellen en relevante informatie te verzamelen, zodat u en uw team de goede conclusies trekken en de juiste stappen zetten.

  Inhoud:

  • Soorten gespreksstructuren
  • Verschillende vraagstellingen
  • Doorvragen
  • Het LSD principe
  • Het gebruiken van ankervragen
  • Trechteren
  • Het gebruiken van een inventarisatiechecklist
  • Conclusies trekken uit verzamelde informatie

  Duur: 2 dagdelen

  Kosten:
  Open training: € 249 euro per persoon per dagdeel
  Besloten training: € 995 euro per groep per dagdeel

  Nu bekijken
 • Communicatie gevorderd

  Vaardigheden

  Kosten: €199,00-

  Hoe leidt u moeizame communicatie weer in goede banen? Hoe kunt u anderen overtuigen? Hiervoor krijgt u praktische handvatten en methoden aangereikt.

  Inhoud:

  • De 4 communicatieniveaus
  • Het communicatieniveau van de ander leren herkennen
  • Schakelen tussen de verschillende niveaus
  • Een paradigmawisseling creëren
  • Het ankervragenmodel toepassen
  • Impact creëren in uw communicatie

  Duur: 2 dagdelen

  Kosten:
  Open training: € 249 euro per persoon per dagdeel
  Besloten training: € 995 euro per groep per dagdeel

  Nu bekijken
 • Communicatie basis

  Vaardigheden

  Kosten: €199,00-

  U leert de basisprincipes van communicatie: vragen, luisteren, samenvatten en argumenteren. Maar bijvoorbeeld ook hoe u omgaat met weerstanden en tegenwerpingen in een gesprek.

  Inhoud:

  • Basisprincipes van communicatie
  • Vragen
  • Luisteren
  • Samenvatten
  • Argumenteren
  • Structureren en sturen van een gesprek
  • Verschillende gespreksmodellen
  • Omgaan met weerstand in een gesprek

  Duur: 2 dagdelen

  Kosten:
  Open training: € 249 euro per persoon per dagdeel
  Besloten training: € 995 euro per groep per dagdeel

   

  Nu bekijken

Gedrag

 • Zelfcoaching

  Gedrag

  Kosten: €--

  Uw beste coach bent u zelf. In deze training leert u hoe u een ontwikkelingsplan maakt en hoe u zichzelf kunt coachen op de kwaliteiten die u verder wilt ontwikkelen.

  Inhoud:

  • Wat is coaching?
  • Welke stijlen van coaching zijn er?
  • Het ontwikkelingsniveau bepalen
  • Switchen in coachingstijlen
  • Een persoonlijk ontwikkelingsplan maken
  • Praktijksimulaties, oefeningen en tussenliggende opdracht

  Duur: 2 dagdelen

  Kosten:
  Open training: € 249 euro per persoon per dagdeel
  Besloten training: € 995 euro per groep per dagdeel

  Nu bekijken
 • Conflicthantering

  Gedrag

  Kosten: €199,00-

  Het is menselijk dat ook in de werkomgeving wrijvingen ontstaan en zelfs uitgroeien tot conflicten. In de training conflicthantering leert u deze situaties herkennen, analyseren en neutraliseren.

  Inhoud:

  • Wanneer is er sprake van een conflict?
  • Het conflictanalysemodel
  • Bespreekbaar maken van de conflictsituatie
  • Argumenteren zonder oordelen
  • Opstellen van afspraken om het werkklimaat te verbeteren
  • Praktijksimulaties, oefeningen en tussenliggende opdracht

  Duur: 2 dagdelen

  Kosten:
  Open training: € 249 euro per persoon per dagdeel
  Besloten training: € 995 euro per groep per dagdeel

  Nu bekijken
 • Assertiviteit

  Gedrag

  Kosten: €199,00-

  Opkomen voor jezelf, ‘nee’ kunnen zeggen, jezelf gelijkwaardig opstellen in en gesprek of onderhandeling – assertiviteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Maar gelukkig is het wel te leren!

  Inhoud:

  • Inzicht in eigen perceptie en dat van anderen
  • Het spanningsveld tussen denken en zeggen
  • In de spanning stappen op verantwoorde wijze met behulp van drie kapstokjes
  • Omgaan met de reactie van de ander
  • Oefenen in het creëren van gelijkwaardigheid in een gesprek

  Duur: 2 dagdelen

  Kosten:
  Open training: € 249 euro per persoon per dagdeel
  Besloten training: € 995 euro per groep per dagdeel

  Nu bekijken
 • Samenwerking in teams

  Gedrag

  Kosten: €199,00-

  Als alle teamleden inzien dat iedereen anders tegen de wereld aankijkt, kan een team onderling een betere interactie creëren, waardoor het beter, prettiger en sneller kan samenwerken.

  Inhoud:

  • De belangrijke rol van perceptie
  • Uw eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten
  • 360 graden feedback binnen het team
  • In kaart brengen van eigen voorkeursstijlen in gedrag
  • Leren herkennen van de gedragsstijl van de ander
  • De do’s & don’ts bij het maken van verbinding met de ander
  • Simulaties, rollenspel, opnamen en opdracht voor de praktijk

  Duur: 2 dagdelen

  Kosten:
  Open training: € 249 euro per persoon per dagdeel
  Besloten training: € 995 euro per groep per dagdeel

  Nu bekijken
 • Persoonlijke effectiviteit

  Management

  Kosten: €199,00-

  Tijdens deze training ontwikkelt u meer inzicht in uw eigen gedrag en dat van anderen. Zodat u zich beter met anderen kunt verbinden en effectiever samenwerken.

  Inhoud:

  • De belangrijke rol van perceptie
  • Uw eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten
  • In kaart brengen van uw eigen voorkeursstijlen in gedrag
  • Leren herkennen van de gedragsstijl van de ander
  • De do’s & don’ts bij het maken van verbinding met de ander
  • Simulaties, rollenspel, opnamen en opdracht voor de praktijk

  Duur: 2 dagdelen

  Kosten:
  Open training: € 249 euro per persoon per dagdeel
  Besloten training: € 995 euro per groep per dagdeel

   

  Nu bekijken

Management

 • Situationeel leidinggeven

  Management

  Kosten: €199,00-

  Hoe stelt u samen met uw medewerker een ontwikkelingsplan op? Welke stijl van coachen sluit hierop het beste aan? Tijdens deze training doet u praktische coachingsvaardigheden op, zowel voor uzelf als voor uw medewerkers.

  Inhoud:

  • Wat is coaching?
  • Welke stijlen van coaching zijn er?
  • Het ontwikkelingsniveau bepalen
  • Switchen in coachingstijlen
  • Een persoonlijk ontwikkelingsplan maken
  • Praktijksimulaties, oefeningen en tussenliggende opdracht

  Duur: 2 dagdelen

  Kosten:
  Open training: € 249 euro per persoon per dagdeel
  Besloten training: € 995 euro per groep per dagdeel

  Nu bekijken
 • Coachen en begeleiden on the job

  Management

  Kosten: €199,00-

  Haal het beste uit uw medewerkers met deze training voor managers. Hierin leert u heel gericht de dagelijkse werkzaamheden te coachen en te begeleiden op de werkplek zelf.

  Inhoud:

  • Wat is coachen?
  • In welke situaties is coaching noodzakelijk?
  • Het 8 stappen coachingsmodel
  • Zelftest: wat zijn mijn coachingsvaardigheden en ontwikkelpunten?
  • De noodzakelijke gespreksvaardigheden
  • Een compact en praktisch actieplan voor de medewerker opzetten
  • Commitment verkrijgen en motiveren
  • Coachingsgesprekken voeren

  Duur: 2 dagdelen

  Kosten:
  Open training: € 249 euro per persoon per dagdeel
  Besloten training: € 995 euro per groep per dagdeel

  Nu bekijken
 • Gedragstypologie voor managers

  Management

  Kosten: €199,00-

  Wanneer u uw eigen persoonlijkheid en die van uw medewerkers kent en begrijpt, kunt u beter communiceren met en invloed uitoefenen op anderen. En hiermee vergroot u uw effectiviteit als manager.

  Inhoud:

  • Wat is perceptie en wat doet dit in het dagelijkse leven?
  • Welke gedragingen heb ik zelf als manager?
  • Hoe kijken anderen tegen mij aan?
  • Welke verschillende gedragsstijlen zijn er?
  • Hoe leer ik gedragsstijlen herkennen bij mijn medewerkers?
  • Op welke wijze kan ik inspelen op de verschillende gedragsstijlen van
  • mijn medewerkers?
  • Praktijksimulaties, oefeningen en tussenliggende opdracht

  Duur: 2 dagdelen

  Kosten:
  Open training: € 249 euro per persoon per dagdeel
  Besloten training: € 995 euro per groep per dagdeel

   

  Nu bekijken

Brooklyn Academy is powered by

Brooklyn Group B.V.

 • Van Deventerlaan 30 40
 • 3528 AE Utrecht
 • KvK 30278920
 • BTW nr. NL 8217.93.664.B01

Neem direct contact op

VOOR UW MEDEWERKERS

Uw naam *

Uw email *

Onderwerp

Uw bericht

×
Studie als katalysator voor carrières

Uw naam *

Uw email *

Onderwerp

Uw bericht

×
Direct Solliciteren

Geslacht*

Voornaam*

Achternaam*

E-mailadres*

Telefoonnummer*

Mobiel*

Woonplaats*

Nationaliteit*

Via welke bron ben je bij Brooklyn Group terecht gekomen?*

Curriculum Vitae*

Beroep*

Motivatie*

×