Linkedin Twitter Google Plus Facebook

Wft Basis – Kennis

Prijs: € 249

Er is een aantal financiële diensten waarvoor u een vergunning moet aanvragen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM, www.afm.nl):
 Aanbieden van beleggingsobjecten
 Aanbieden van kredieten
 Adviseren van een financieel product
 Bemiddelen in een financieel product
 Herverzekeringsbemiddelen in een verzekering
 Optreden als (onder)gevolmachtigd agent in verzekeringen
 Adviseren en/of orders doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen

Voor de aanvraag van de vergunning geldt een aantal voorwaarden. Eén daarvan is het beschikken over de zogenoemde Wft-diploma’s.

Om financieel advies te mogen geven is het diploma Wet op het financieel toezicht Basis een vereiste. Vanaf 1 januari 2014 zijn de exameneisen ingrijpend gewijzigd. Deze opleiding voldoet aan de nieuwe eisen. Om u gedegen voor te bereiden op het examen Wft Basis 2014, dient u ook de opleiding ‘Wft Basis – Vaardigheden’ te volgen.

Structuur opleiding
De opleiding is Nederlandstalig en als volgt opgebouwd:
 Een startvideo
 Theorie
 Zelftoetsen
 Multiple choice vragen
 Casusposities

Onderwerpen
De behandelde lesstof ziet op de volgende onderwerpen:
 Financiële Dienstverlening
 Financiële huishouding van de klant
 Betalen, sparen en beleggen
 Lenen
 Verzekeren
 Wet op het financiëel toezicht (Wft)

Doel
Deze opleiding bereidt u voor op het examen voor het diploma Wft Basis. U kunt dit examen doen bij een door de CDFD geaccrediteerd exameninstituut (zie www.cdfd.nl). Het examen bestaat uit kennis- en vaardigheidstoetsen. De noodzakelijke kennisaspecten zijn in deze e-learning opleiding opgenomen.

Vooropleiding
Om deze training te kunnen volgen heeft u geen specifieke vooropleiding nodig. Het examen is op MBO-niveau.

Duur opleiding
De duur van de opleiding Wft Basis bestaat uit ongeveer 185 lesblokken van 10 tot 15 minuten en meerdere oefenvragen. De totale studiebelasting bedraagt circa 46 uur, uitgezonderd het maken van de toetsen. Dit kan meer of minder zijn, afhankelijk van bestaande kennis en wijze van studeren.

Proefles en start opleiding
U kunt een gratis les volgen door gebruik te maken van de button ‘Probeer gratis’. Via deze knop kunt u ook meteen met de opleiding beginnen.

Didactisch model
Onderzoek toont aan dat slechts 5% van de kennis blijft hangen indien kennis enkel mondeling wordt overgedragen. Ons digitale leersysteem en onze opleidingen zijn zo ontworpen dat u door verschillende manieren van kennisoverdracht en oefeningen een zeer hoog leerrendement krijgt.

Het digitale leersysteem 
Ons digitale leersysteem werkt op elke PC of tablet met een internet verbinding. Wij bevelen een verbinding met hoge bandbreedte aan, zoals kabel. Het systeem is bijzonder eenvoudig in gebruik. Elke opleiding begint met een korte video waarin de werking en besturing van ons systeem wordt uitgelegd.

Wij leren graag van u
Aan het eind van de opleiding wordt u gevraagd een feedbackformulier in te vullen. Dit gebruiken wij om onze producten te verbeteren.

Ondersteuning
Wij bieden u technische ondersteuning via een in ons leersysteem geïntegreerde support button. Wij streven er naar uw vraag binnen twee werkdagen te beantwoorden. Bij geselecteerde opleidingen wordt u door ons leersysteem op maat begeleidt via onze ingebouwde simulator. Wij bieden geen opleidingsinhoudelijke ondersteuning.
Digitaal certificaat van deelname Na afloop van de opleiding ontvangt u een digitaal certificaat van deelname na het invullen van een feedback formulier.

Digitaal certificaat van deelname
Na afloop van de opleiding ontvangt u een digitaal certificaat na het invullen van een feedback formulier. Uw feedback gebruiken wij om onze opleidingen te verbeteren.

Disclaimer © 2014
Deze pagina is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten worden door de uitgever uitdrukkelijk voorbehouden. Het is u niet toegestaan deze inhoud te verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Brooklyn Academy is powered by

Brooklyn Group B.V.

  • Van Deventerlaan 30 40
  • 3528 AE Utrecht
  • KvK 30278920
  • BTW nr. NL 8217.93.664.B01

Neem direct contact op

VOOR UW MEDEWERKERS

Uw naam *

Uw email *

Onderwerp

Uw bericht

×
Studie als katalysator voor carrières

Uw naam *

Uw email *

Onderwerp

Uw bericht

×
Direct Solliciteren

Geslacht*

Voornaam*

Achternaam*

E-mailadres*

Telefoonnummer*

Mobiel*

Woonplaats*

Nationaliteit*

Via welke bron ben je bij Brooklyn Group terecht gekomen?*

Curriculum Vitae*

Beroep*

Motivatie*

×